Umowa darowizny części samochodu
Prawo i podatki

Umowa darowizny części samochodu – czym jest?

Każdy kierowca prędzej czy później zmienia swoje auto, ponieważ niemożliwe jest jeżdżenie jednym pojazdem przez całe życie. Każdy samochód eksploatuje się i zużywa podczas jazdy, należy dokonywać przeglądów serwisowych oraz wymiany wielu części. Jedną z możliwości pozbycia się auta lub przekazania go bliskiej osobie jest np. umowa darowizny części samochodu.

Na czym polega umowa darowizny części samochodu?

Aby dokonać aktu darowizny, należy spisać stosowny dokument, który określi komu i na jakich zasadach przekazujemy pojazd na własność. Umowa nie musi być spisywana u notariusza, wystarczy, jeżeli obydwie strony otrzymają po jednym jej egzemplarzu i podpiszą, że zapoznały się z treścią oraz zgadzają się na warunki umowy.

Umowa darowizny części samochodu powinna zawierać kilka istotnych elementów, aby była ważna. Istotną informacja jest data oraz miejsce podpisania umowy, a także dane osobowe zarówno darczyńcy, jak i osoby, która otrzymuje darowiznę. W umowie muszą znaleźć się również dane samochodu, takiej jak marka i model oraz numery rejestracyjne pojazdu. Darczyńca musi również zawrzeć stosowny dokument, który potwierdzi, że jest pełnoprawnym właścicielem pojazdu.

Co musi zawierać umowa darowizny części samochodu?

W umowie musi być określona konkretna część pojazdu, która zostaje przekazana osobie obdarowanej. Osoba, która przyjmie darowiznę musi zawrzeć to na piśmie w stosownym dokumencie, który jest deklaracją, że darowizna została przyjęta dobrowolnie. W umowie musi być również określona wartość samochodu, na którą godzą się obie strony umowy. Auto, które jest częściowo przekazywane musi mieć informacje na temat tego, czy jest wolne od zadłużeń. Koniecznie musi się pojawić informacja, że umowa zostaje podpisana przez obydwie ze stron oraz została sporządzona w dwóch egzemplarzach.

O wysokości podatku od darowizny jaki zapłacimy decyduje między innymi stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą, a osoba, która przyjmuje darowiznę. Umowa darowizny części samochodu musi zawierać takie informacje, aby skutecznie określić wysokość podatku. Ważna informacją jest również to, ilu prawowitych właścicieli ma auto. Jeżeli jest więcej niż jeden właściciel, to każdy z nich musi spisać umowę o przekazaniu swojej części auta i obydwaj są wówczas darczyńcami. Nie ma możliwości przekazania częściowo ani całościowo auta wówczas, gdy jest ono obciążone jakimkolwiek zadłużeniem.

Kto płaci podatek od darowizny i ile on wynosi?

Osobą, która zapłaci podatek od darowizny, nawet częściowej będzie osoba, która przyjęła darowiznę. Darczyńca jest całkowicie zwolniony z odprowadzenia podatku za podarowana ruchomość. Kwota podatku jest ustalana na podstawie wartości darowanego przedmiotu oraz stopnia pokrewieństwa łączącego osobę obdarowaną z darczyńcą. Dla najbliższej rodziny podatek będzie wynosił 3% kwoty od ceny pod warunkiem, że przekroczy kwotę zwolnioną z podatku. Darowizna dla dalszej rodziny, np. cioci czy siostrzenicy to kwota podatku równoważna 7% wartości pojazdu, jeżeli przekroczy kwotę wolną od podatku. Kiedy chcemy podarować auto lub jego część osobie, która nie jest z nami spokrewniona, a jest naszym przyjacielem lub znajomym, wówczas płaci ona co najmniej 12% podatku, jeżeli wartość auta przekroczy kwotę wolną od podatku przypisanego dla tej grupy.

Gdzie zgłosić akt darowizny?

Każda osoba, która przyjęła darowiznę ma obowiązek zgłoszenia informacji o tym do Urzędu Skarbowego. Czas przeznaczony na dostarczenie urzędowi takiej informacji to 6 miesięcy od daty zawarcia umowy z darczyńcą. Ważnym elementem jest, abyśmy każdą umowę zgłaszali na czas, ponieważ pomoże to określić kwotę wolną od podatku. Do jej wyliczenia brane są pod uwagę wszystkie darowizny, które otrzymaliśmy i przyjęliśmy w przeciągu ostatnich 5 lat.

Umowa darowizny części samochodu to dokument bardzo łatwy do sporządzenia, który nie wymaga obecności ani podpisu u notariusza. Jest to dokument zawarty pomiędzy dwoma podmiotami, które mają obowiązek zgłoszenia informacji oraz dokumentu przekazania części pojazdu w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy do odpowiedniego urzędu skarbowego. Jeżeli obie strony zgadzają się na akt darowizny, cały proces sporządzania dokumentów nie powinien stwarzać większych problemów.

Dodaj komentarz