Firmy i usługi

Jak prawidłowo łączyć węże gazowe?

Tylko odpowiednie łączenie przewodów zapewnia szczelność instalacji gazowej, a tym samym bezpieczeństwo użytkowników danego obiektu. Istnieje wiele metod łączenia przewodów gazowych, zależnych od ich zastosowania oraz materiałów, z jakich zostały wykonane.

Jak prawidłowo łączyć węże do gazu – przepisy prawne

Warto mieć świadomość tego, że wszelkie prace związane z instalacją i montażem węży gazowych, muszą być prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku.  Według przepisów znaczący wpływ na montaż rur ma rodzaj gazu, który będzie przez nie przepływał. Zupełnie inaczej muszą być prowadzone węże do gazu przy gazie ziemnym, a zupełnie inaczej przy gazie płynnym. Najistotniejsze w obu przypadkach jest zachowanie właściwych odległości od kabli elektrycznych i urządzeń iskrzących.

Przepisy jasno określają również zasady dotyczące prowadzenia instalacji gazowych przez konkretne pomieszczenia. Najważniejsze by pamiętać o tym, aby węże gazowe nie znajdowały się w pomieszczeniach mieszkalnych.

W przepisach zawarto również częściowo informacje dotyczące zasad doboru węży do gazu i konsekwencji, z jakimi należy się liczyć, jeżeli zostanie on wykonany nieprawidłowo i niezgodnie z ustalonymi przez ustawodawcę zasadami.

Rodzaje i zastosowanie węży gazowych

Jakie są najpopularniejsze węże do gazów? To przede wszystkim:

– węże przeznaczone do przepływu tlenu;

– węże przeznaczone do przepływu tlenu;

– niebieskie węże przeznaczone do przepływu tlenu;

– czerwone węże przeznaczone do przepływu acetylenu;

– węże przeznaczone do przepływu sprężonego powietrza, azotu, argonu i dwutlenku węgla;

– węże przeznaczone do przepływu mieszaniny metylo-acetylenu-propadienu;

– węże przeznaczone do gazu ziemnego przy spawaniu gazowym i cięciu;

– węże do propan-butanu i gazu ziemnego.

W przypadku węży do gazu ważny jest nie tylko odpowiedni sposób ich łączenia, ale również znajomość zasad ich doboru. W tym przypadku należy mieć na uwadze kilka czynników, by podjąć dobrą decyzję.

Wybierając niezawodne węże do gazów, należy mieć na względzie przede wszystkim:

– rodzaj gazu,

– ciśnienie gazu,

– temperaturę gazu,

– przenikalność gazu.

Co ważne, do montażu powinien być dopuszczony jedynie ten wąż do gazu, który będzie spełniał wszystkie najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa stosowania.

Do wyboru węża do gazu należy podejść poważnie, z dużą dozą rozsądku i odpowiednią wiedzą. Dlaczego wybór jest tak ważny? Wszystko powiązane jest z kwestią bezpieczeństwa. Wybór węża do gazu o niewłaściwym dla danego przypadku przeznaczeniu może mieć poważne konsekwencje między innymi w postaci korozji, rozszczelnienia czy kruszenia tworzywa. W tym przypadku konieczność wymiany węża na nowy to najmniej poważna konsekwencja niewłaściwego doboru.

Dodaj komentarz