Prawo i podatki

Jak założyć spółkę?

Kiedy decydujemy się założyć biznes, bierzemy pod uwagę dwie opcje: prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub założenie i rejestrację spółki handlowej. Przyjrzyjmy się, co do zaoferowania ma nam ta druga opcja i jak wcielić ją w życie.

Czym jest spółka handlowa?

Jest to najczęściej spotykana forma działalności gospodarczej. Powstaje, jeśli utworzą je minimum dwa podmioty, na mocy umowy o współpracę, w celach zarobkowych. Prawo spółek Wrocław ściśle określa Kodeks Spółek Handlowych (KSH) z dnia 15 września 2000 r. Wyróżniamy tu spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne) oraz kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną oraz prostą spółkę akcyjną). Wspólnicy bądź akcjonariusze podpisują umowę, która zobowiązuje ich do wniesienia wkładu finansowego w działalność i dążenie do osiągnięcia określonego, wspólnego celu, najczęściej oczywiście korzyści majątkowych.

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Najpopularniejszą formą spółek handlowych jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („z o.o.”), uniwersalna pod kątem prawnym i ekonomicznym. Warunkiem powstania jest wkład wnoszony przez każdego wspólnika (minimum 5000 złotych), określony w statucie. Na podstawie wkładu określa się udział. W razie niepowodzenia i ogłoszenia upadłości wspólnicy nie ponoszą całkowitej odpowiedzialności (spółka z o.o. posiada osobowość prawną, toteż zobowiązania wobec wierzycieli spłaca się z jej majątku). Rejestracja Spółki Wrocław odbywa się na dwa sposoby – w systemie tradycyjnym i przez internet.

Zalety i wady założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Do zalet można zaliczyć:

  • ograniczoną odpowiedzialność wspólników (nie ryzykują swoim majątkiem),
  • niski kapitał zakładowy (min. 5000 zł),
  • elastyczna forma prawna,
  • możliwość wejścia do spółki wielu podmiotów,
  • brak składek ZUS w przypadku spółki posiadającej minimum dwóch wspólników.

Do minusów zaliczyć można:

  • podwójne opodatkowanie (dwa razy podatek CIT – 19% od wypłacanych pieniędzy i od podziału zysku),
  • duża ilość formalności wynikająca z konieczności transparentności.

Choć prowadzenie spółki jest bardzo popularne, warto znać też minusy takiego rozwiązania.

Co musisz wiedzieć

Aby spółka została założona, KSH wymaga umowy, kapitału, zarządu oraz wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Podpisania umowy (bądź aktu założycielskiego) odbywa się u notariusza. Podpis składa każdy wspólników. Notariusz wypisuje potwierdzenie aktu notarialnego z numerem CREWAN potrzebnym przy rejestracji w KRS. Wniosek z prośbą o rejestrację wymaga załącznika z podpisami wszystkich wspólników. Od 1 lipca 2021 możliwe jest złożenie go wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Wniosek o wpis będzie rozpatrywany w trybie 7 dni od daty wpłynięcia.

Jak widzimy, spośród wielu możliwości prowadzenia własnej działalnością gospodarczej, największą popularnością cieszy się założenie spółki handlowej, szczególnie zaś z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak to w biznesie bywa, wszystko ma swoje wady i zalety, i sami musimy ustalić, czy konkretne rozwiązanie przyniesie nam wymierne korzyści.

Dodaj komentarz