Bankowość i finanse

Co to jest upadłość konsumencka?

Nie masz już siły. Starasz się, zabiegasz, dyskutujesz z wierzycielami, komornik to w sumie już stały bywalec w twoim domu, a nadal nie jesteś w stanie wyjść z długów. Skonsolidowałeś kredyt, sprzedałeś wszystko, co się da, ale nie jesteś w stanie wyplątać się z tej sytuacji. Myślisz o upadłości konsumenckiej, ale nie bardzo wiesz, na czym ona polega.

Czy możesz starać się o ogłoszenie upadłości?

Jeśli jesteś osobą fizyczna i nie prowadziłeś działalności gospodarczej, możesz wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Nie znaczy to, że wniosek zostanie automatycznie rozpatrzony. Jeśli do wypłacalności doprowadziłeś w sposób umyślny, np. wprowadzając kredytodawców w błąd, mając pełną świadomość, że nie będziesz w stanie spłacić długu, twoje szanse są słabe. Podobnie, jeśli wykazałeś się rażącym niedbalstwem, chociażby nie pilnując terminów czy nie odpowiadając na wezwania do zapłaty. Jeśli natomiast twojej problemy wynikają ze zdarzeń losowych, np. choroby, niespodziewanej utraty pracy i braku możliwości znalezienia kolejnej czy wypadku, sąd raczej przychyli się do twojej prośby. Osoby, które prowadziły działalność gospodarczą, podlegają odrębnym przepisom.

Jak wygląda procedura?

Przede wszystkim, nie jest ona wcale prosta. Pomimo tego, ze w różnego typu poradnikach, na temat wychodzenia z długów, wprost roi się od porad „ogłoś upadłość i zacznij życie na nowo” jest to ostateczność. Po upadłość należy sięgnąć, gdy naprawdę nie ma już innego rozwiązania problemów. Niestety, nie dzieje się to szybko, bo sam proces trwa około trzech lat. W pierwszej kolejności informacja o twojej upadłości podawana jest publicznie, z załączonymi wszelkimi danymi. Nie ukryjesz w żaden sposób, że znalazłeś się w kłopotach. Następnie, wszelką obsługę twojego majątku i długów przejmuje syndyk. Zamiast kilku komorników masz wprawdzie tylko jednego syndyka, ale nie licz na to, że będzie on milszy i mniej wymagający. Jego zadanie to odzyskanie z twojego majątku wszystkiego, co się da, aby zaspokoić roszczenia twoich wierzycieli. Innymi słowy, jeśli cokolwiek jeszcze posiadasz, właśnie zostanie to sprzedane. W następnej kolejności sąd ustali twój plan spłaty, określając kwotę, która co miesiąc będziesz musiał wpłacać. Na szczęście, będzie to kwota dostosowana do twojej sytuacji, a więc powinieneś sobie dać radę. Chyba że ze swojej winy zaprzestaniesz spłaty. Jeśli np. stracisz pracę, bo pracodawca zwolni cię w trybie karnym, będziesz musiał rozpocząć procedurę od nowa.

Czy warto ogłosić upadłość?

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej to ostateczność. Po pierwsze, przez trzy lata jesteś na czymś w rodzaju okresu próbnego. Nadal spłacasz długi i nie możesz natychmiast rozpocząć nowego rozdziału, a tracisz cały dorobek życia i nie oszukujmy się dobrą opinię. Jeśli tylko to możliwe, postaraj się wyjść z długów na własnych warunkach.

Dodaj komentarz