Firmy i usługi

Znaki drogowe informacyjne – opis, wygląd i znaczenie

Znaki drogowe to dziś nieodłączny element każdej drogi. Mają niezwykle ważne zadanie – zapewnić sprawny ruch drogowych oraz bezpieczeństwo kierowców, rowerzystów i przechodniów. Znajomość znaków drogowych jest bardzo ważna, gdyż dzięki niej podejmujemy szybkie i właściwe decyzje. W poniższym artykule prezentujemy znaki informacyjne – ich opis, wygląd oraz znaczenie według kodeksu drogowego. 

Drogowe znaki informacyjne – co to jest?

Drogowe znaki informacyjne (czyli znaki typu D) przekazują informację o rodzaju drogi, sposobie, w jaki należy z niej korzystać czy też o obiektach, które znajdują się bezpośrednio przy drodze lub w jej pobliżu.

Wygląd znaków informacyjnych

Znaki informacyjne mają kształt prostokąta z niebieskim tłem i białymi symbolami. Niektóre z nich mają białe tło z przedstawionymi na nimi czarnymi symbolami. Pod tego typu znakami mogą znajdować się tabliczki z pewnymi informacjami, które nie mogą być umieszczone bezpośrednio na znaku informacyjnym.

Znaki informacyjne – znaczenie

 • Znak D-1 – Droga z pierwszeństwem – Oznacza początek bądź kontynuację drogi z pierwszeństwem;
 • Znak D-2 – Koniec drogi z pierwszeństwem – Oznacza koniec drogi z pierwszeństwem;
 • Znak D-3 – Droga jednokierunkowa – Oznacza początek bądź kontynuację drogi, na której ruch odbywa się wyłącznie w jednym kierunku;
 • Znak D-4a – Droga bez przejazdu – Oznacza początek drogi bez przejazdu;
 • Znak D-4b – Wjazd na drogę bez przejazdu – Oznacza, że droga za skrzyżowaniem jest drogą bez przejazdu;
 • Znak D-5 – Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni – Oznacza, że kierujący posiada pierwszeństwo przed kierowcą z naprzeciwka;
 • Znak D-6 – Przejście dla pieszych – Oznacza miejsce, które jest przeznaczone do przechodzenia przez drogę przez pieszych;
 • Znak D-6a – Przejazd dla rowerzystów – Oznacza miejsce, w którym rowerzyści mogą przejeżdżać przez drogę;
 • Znak D-6b – Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów – Oznacza występujące obok siebie miejsca, w których zarówno piesi, jak i rowerzyści mogą przechodzić / przejeżdżać w poprzek drogi;
 • Znak D-7 – Droga ekspresowa – Oznacza początek bądź kontynuację drogi ekspresowej;
 • Znak D-8 – Koniec drogi ekspresowej – Oznacza zakończenie drogi ekspresowej;
 • Znak D-9 – Autostrada – Oznacza początek bądź kontynuację autostrady;
 • Znak D-10 – Koniec autostrady – Oznacza zakończenie autostrady;
 • Znak D-11 – Początek pasa ruchu dla autobusów – Oznacza początek pasa ruchu, który jest przeznaczony dla autobusów, trolejbusów bądź innych pojazdów, które przewożą ludzi za opłatą na regularnych liniach;
 • Znak D-12 – Pas ruchu dla autobusów – Oznacza kontynuację pasa ruchu, który jest przeznaczony wyłącznie dla autobusów, trolejbusów bądź innych pojazdów, które wykonują przewozy osób za opłatą na regularnych liniach;
 • Znak D-13 – Początek pasa ruchu powolnego – Oznacza początek pasa ruchu, na którym obowiązuje minimalna prędkość określona na znaku;
 • Znak D-13a – Początek pasa ruchu – Oznacza rozpoczęcie pasa ruchu po stronie, która jest wskazana na znaku;
 • Znak D-14 – Koniec pasa ruchu – Oznacza zakończenie pasa ruchu, który znajduje się po stronie wskazanej na znaku;
 • Znak D-15 – Przystanek autobusowy – Oznacza miejsce, w którym zatrzymują się autobusy lub inne pojazdy wykonujące odpłatny przewóz osób;
 • Znak D-16 – Przystanek trolejbusowy – Oznacza miejsce, w którym zatrzymują się trolejbusy, które wykonują odpłatny przewóz osób;
 • Znak D-17 – Przystanek tramwajowy – Oznacza miejsce, w którym zatrzymują się tramwaje, które wykonują odpłatny przewóz osób;
 • Znak D-18 – Parking – Oznacza miejsce, które jest przeznaczone na postój pojazdów;
 • Znak D-18a – Parking – miejsce zastrzeżone – Oznacza miejsce, które jest przeznaczone na postój pojazdów uprawnionych osób;
 • Znak D-18b – Parking zadaszony – Oznacza miejsce postoju pojazdów, które posiada zadaszenie, gdyż znajduje się w budynku lub pod wiatą;
 • Znak D-19 – Postój taksówek – Oznacza miejsce, które jest przeznaczone na postój taksówek;
 • Znak D-20 – Koniec postoju taksówek – Oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek;
 • Znak D-21 – Szpital – Oznacza szpital znajdujący się przy drodze;
 • Znak D-21a – Policja – Oznacza posterunek znajdujący się przy drodze;
 • Znak D-22 – Punkt opatrunkowy – Oznacza punkt opatrunkowy znajdujący się przy drodze;
 • Znak D-23 – Stacja paliwowa – Oznacza stację paliw znajdującą się przy drodze, pod znakiem może być umieszczony napis LPG GAZ, który informuje, że dana stacja prowadzi również sprzedaż gazu;
 • Znak D-23a – Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów – Oznacza stację paliw tylko z gazem przy drodze;
 • Znak D-24 – Telefon – Oznacza, że przy drodze znajduje się telefon;
 • Znak D-25 – Poczta – Oznacza pocztę znajdującą się przy drodze;
 • Znak D-26 – Stacja obsługi technicznej – Oznacza stację obsługi technicznej znajdującą się przy drodze;
 • Znak D-26a – Wulkanizacja – Oznacza warsztat z możliwością wymiany opon przy drodze;
 • Znak D-26b – Myjnia – Oznacza myjnię znajdującą się przy drodze;
 • Znak D-26c – Toaleta publiczna – Oznacza WC przy drodze;
 • Znak D-26d – Natrysk – Oznacza możliwość wzięcia prysznicu przy drodze;
 • Znak D-27 – Bufet lub kawiarnia – Oznacza możliwość spożycia posiłku przy drodze;
 • Znak D-28 – Restauracja – Oznacza, że przy drodze znajduje się restauracja;
 • Znak D-29 – Hotel (motel) – Oznacza, że przy drodze znajduje się motel;
 • Znak D-30 – Obozowisko (kemping) – Oznacza obozowisko znajdujące się przy drodze;
 • Znak D-31 – Obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenie elektryczne do przyczep;
 • Znak D-32 – Pole biwakowe – Oznacza pole biwakowe przy drodze;
 • Znak D-33 – Schronisko młodzieżowe – Oznacza schronisko młodzieżowe przy drodze;
 • Znak D-34 – Punkt informacji turystycznej – Oznacza Punkt informacji turystycznej przy drodze;
 • Znak D-34a – Informacja radiowa o ruchu drogowym – Oznacza stacje radiowe, które informują o warunkach panujących na drodze;
 • Znak D-35 – Przejście podziemne dla pieszych – Oznacza miejsce, w którym znajduje się przejście podziemne dla pieszych;
 • Znak D-35a – Schody ruchome w dół – Oznacza schody ruchome pod lub nad jezdnią dla pieszych
 • Znak D-36 – Przejście nadziemne dla pieszych – Oznacza przejście nadziemne dla pieszych;
 • Znak D-36a – Schody ruchome w górę – Oznacza schody ruchome nad lub pod jezdnią dla pieszych;
 • Znak D-37 – Tunel – Oznacza wjazd do tunelu;
 • Znak D-38 – Koniec tunelu – Oznacza zakończenie tunelu;
 • Znak D-39 – Dopuszczalne prędkości – Informuje, jakie prędkości są dopuszczalne na terenie Polski;
 • Znak D-39a – Opłaty drogowe – Informuje o opłatach, jakie wynoszą za przejazd publicznymi drogami na terenie Polski;
 • Znak D-40 – Strefa zamieszkania – Oznacza początek strefy zamieszkania;
 • Znak D-41 – Koniec strefy zamieszkania – Oznacza koniec strefy zamieszkania;
 • Znak D-42 – Obszar zabudowany – Oznacza początek obszaru zabudowanego;
 • Znak D-43 – Koniec obszaru zabudowanego – Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego;
 • Znak D-44 – Strefa płatnego parkowania – Oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu pobierana jest pewna opłata;
 • Znak D-45 – Koniec strefy płatnego parkowania – Oznacza wyjazd ze strefy, gdzie pobierane są opłaty za postój pojazdu;
 • Znak D-46 – Droga wewnętrzna – Informuje o początku ogólnodostępnej drogi niepublicznej;
 • Znak D-47 – Koniec drogi wewnętrznej – Informuje o zakończeniu drogi niepublicznej i wjazd na drogę publiczną;
 • Znak D-48 – Zmiana pierwszeństwa – Oznacza niedawno wprowadzone lub przyszłe zmiany obowiązujące na najbliższym skrzyżowaniu;
 • Znak D-49 – Pobór opłat – Informuje o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd;
 • Znak D-50 – Zatoka – Oznacza, że w tunelu występuje zatoka;
 • Znak D-51 – Automatyczna kontrola prędkości – Informuje o miejscu, w którym znajduje się urządzenia do kontrolowania i rejestrowana prędkość jazdy;
 • Znak D-51a – Automatyczna kontrola średniej prędkości – Oznacza miejsce, w którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana oraz rejestrowana przez urządzenie;
 • Znak D-51b – Koniec automatycznej kontroli średniej prędkości – Oznacza zakończenie odcinka drogi, na którym rejestrowana i kontrolowana jest średnia prędkość jazdy przez urządzenie;
 • Znak D-52 – Strefa ruchu – Oznacza początek drogi wewnętrznej, która jest położona w strefie ruchu;
 • Znak D-53 – Koniec strefy ruchu – Oznacza zakończenie strefy ruchu;
 • Znak D-54 – Strefa czystego transportu – Oznacza początek strefy czystego transportu;
 • Znak D-55 – Koniec strefy czystego transportu – Oznacza wyjazd ze strefy czystego transportu.

Dodaj komentarz